by

Ардын эргэн тойронд

 • Хөрөнгө Оруулагч Үндэстэн Хөдөө орон нутагт ажиллаж байна

  Улаанбаатар, 2020 оны 8 сарын 1. Ард Санхүүгийн Нэгдэл болон түүний хөрөнгө оруулалттай компаниудын төлөөлөл Өвөрхангай, Баянхонгор, Дархан-Уул, Орхон, Булган, Сэлэнгэ, Хөвсгөл, Архангай, Хархоринд санхүүгийн боловсрол олгох сургалт, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ танилцуулах үйл ажиллагааг амжилттай зохион байгуулсан байна. Өвөрхангай, Баянхонгор аймагт 6 сарын 10-наас 13-ны хооронд, Дархан, Эрдэнэт хот, Булган, Сэлэнгэ, Хөвсгөл, Архангай аймаг, Өвөрхангайн Хархорин суманд 7 сарын 27-ноос 8 сарын 5-ны өдрүүдэд Санхүүгийн мэдлэг, мэдээлэл олгох сургалт зохион байгуулж, санхүүгийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ танилцуулж ажиллалаа.

 • АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭДЭЭ НОГДОЛ АШИГ ТАРААЛАА

  Улаанбаатар, 2020 оны 6 сарын 30 – Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл нь 2020 оны 2 сарын 18-ны өдрийн эчнээ санал хураалтаар компанийн 2019 оны цэвэр ашгийн 12.65 хувь буюу нэгж хувьцаанд 34.95 төгрөг, нийт 1 тэрбум төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчдэдээ ногдол ашгаар хуваарилах шийдвэр гаргаж, хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийн өдрийг 2020 оны 4 сарын 7-ны өдрөөр тогтоосон тухай өмнө мэдэгдэж байсан билээ. Уг шийдвэрийн дагуу тухайн бүртгэлийн өдрөөр хувьцаа эзэмшиж байсан нийт 4,234 хувьцаа эзэмшигчдийн ногдол ашгийг 2020 оны 6 сарын 30-ны өдөр Үнэт Цаасны Төвлөрсөн Хадгаламжийн Төвийн дансанд шилжүүлсэн бөгөөд ногдол ашиг хүртэх хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд ажлын 3 хоногт багтаан хуваарилах юм.

 • Анхны хамтын хөрөнгө оруулалтын сан Санхүүгийн Зохицуулах Хороонд бүртгүүллээ

  Ард Менежмент үнэт цаасны компанийн санаачилгаар байгуулагдсан Үндэсний Хувьчлалын Сан (ҮХС эсхүл Сан гэх) нь 2020 оны 6 сарын 10-нд Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос зөвшөөрөл авснаар ард иргэд хөрөнгө оруулалтын санд хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой боллоо.

 • ARDSHOP (MEC PARTNERS)-ЫН ЗАХИРЛААР БАЯРААГИЙН АРИУНАА ТОМИЛОГДЛОО

  Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК-ийн хөрөнгө оруулалттай MEC Parters (АrdShop.mn) компанийн Гүйцэтгэх захирлаар Баяраагийн Ариунаа томилогдсоныг Компанийн Нарийн бичгийн даргын албанаас мэдэгдэж байна. Тэрбээр АрдШопын үйл ажиллагааг удирдаж, технологийн шинэ шийдлүүдийг нэвтрүүлэх, харилцагчийн үйлчилгээг шинэ түвшинд хүргэхэд онцгой анхаарч ажиллана.

Бүх Ардын эргэн тойронд...