by

Ардын эргэн тойронд

 • ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН” ХОС МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖИД БҮРТГҮҮЛЛЭЭ

  Монголын анхны хамтын хөрөнгө оруулалтын сан (ХОС) болох “Үндэсний Хувьчлалын Сан” нь 2020 оны 8 сарын 24-нд Монголын Хөрөнгийн Бирж (МХБ)-д бүртгүүллээ. Ингэснээр Ард Санхүүгийн Нэгдлийн охин компани болох Ард Менежмент нь хөрөнгө оруулалтын сангийн үүд хаалгыг Монголдоо анхлан нээж, салбарын бусад оролцогчдод цаашдын хөгжлийн зүг чигийг нь гаргаж өгч чадлаа. Энэ үйл явдал нь дуншиж байгаа тэтгэвэр, даатгалын шинэчлэлийн ажлын суурийг тавьж өгч буйгаараа онцлогтой.

 • АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЛИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

  Улаанбаатар, 8 сарын 24-ний өдөр – Ард Санхүүгийн Нэгдлийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлаар Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг эчнээ санал хураалт байдлаар явуулах тухай шийдвэр гарч, холбогдох зарыг олон нийтэд хүргэсэн билээ. Уг санал хураалтыг 2020 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрөөс 7 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл явуулж, саналын хуудсыг Ард Санхүүгийн Нэгдлийн төв оффист хүлээн авлаа.

 • Хөрөнгө Оруулагч Үндэстэн Хөдөө орон нутагт ажиллаж байна

  Улаанбаатар, 2020 оны 8 сарын 1. Ард Санхүүгийн Нэгдэл болон түүний хөрөнгө оруулалттай компаниудын төлөөлөл Өвөрхангай, Баянхонгор, Дархан-Уул, Орхон, Булган, Сэлэнгэ, Хөвсгөл, Архангай, Хархоринд санхүүгийн боловсрол олгох сургалт, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ танилцуулах үйл ажиллагааг амжилттай зохион байгуулсан байна. Өвөрхангай, Баянхонгор аймагт 6 сарын 10-наас 13-ны хооронд, Дархан, Эрдэнэт хот, Булган, Сэлэнгэ, Хөвсгөл, Архангай аймаг, Өвөрхангайн Хархорин суманд 7 сарын 27-ноос 8 сарын 5-ны өдрүүдэд Санхүүгийн мэдлэг, мэдээлэл олгох сургалт зохион байгуулж, санхүүгийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ танилцуулж ажиллалаа.

 • АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭДЭЭ НОГДОЛ АШИГ ТАРААЛАА

  Улаанбаатар, 2020 оны 6 сарын 30 – Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл нь 2020 оны 2 сарын 18-ны өдрийн эчнээ санал хураалтаар компанийн 2019 оны цэвэр ашгийн 12.65 хувь буюу нэгж хувьцаанд 34.95 төгрөг, нийт 1 тэрбум төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчдэдээ ногдол ашгаар хуваарилах шийдвэр гаргаж, хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийн өдрийг 2020 оны 4 сарын 7-ны өдрөөр тогтоосон тухай өмнө мэдэгдэж байсан билээ. Уг шийдвэрийн дагуу тухайн бүртгэлийн өдрөөр хувьцаа эзэмшиж байсан нийт 4,234 хувьцаа эзэмшигчдийн ногдол ашгийг 2020 оны 6 сарын 30-ны өдөр Үнэт Цаасны Төвлөрсөн Хадгаламжийн Төвийн дансанд шилжүүлсэн бөгөөд ногдол ашиг хүртэх хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд ажлын 3 хоногт багтаан хуваарилах юм.

Бүх Ардын эргэн тойронд...