by

Ардын эргэн тойронд

 • Залруулга хийх тухай

  Сүүлийн үед хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК-ийн хөрөнгө оруулалттай компани болох Номын Хишиг ХХК болон ТэнГэрЛиг Медиа Нэгдлийн охин компани ТэнГэр ТВ-ийн талаар гарсан мэдээ, мэдээлэлд энэхүү залруулгыг хийж байна.

 • Ард Санхүүгийн Нэгдэл, BlueMon групптэй хамтын ажиллагаа эхлүүллээ

  Ард Санхүүгийн Нэгдэл нь BlueMon групптэй хамтын ажиллагаа эхлүүлснээр үйлчлүүлэгчдэд Nike брэндийн бараа бүтээгдэхүүн худалдан авахдаа Ард Аппаа ашиглан үнийн дүнгийн 1%-тай тэнцэх ардкойн урамшуулал авахаас гадна Ард Кредит компанийн нэвтрүүлсэн Pick n Pay хуваан төлөх үйлчилгээ ашиглан төлбөрөө хуваан төлөх боломжтой боллоо.

 • Ард Санхүүгийн Нэгдэл, Stemcell компанитай хамтын ажиллагаа эхлүүллээ

  Ард Санхүүгийн Нэгдэл нь Stemcell & Co. Ulaanbaatar компанитай хамтын ажиллагаа эхлүүлснээр Ард Апп хэрэглэгчид тус салоноор үйлчлүүлэхдээ үнийн дүнгийн 2%-тай тэнцэх ардкойн урамшуулал авахаас гадна 25% хөнгөлөлт эдлэж, Ард Кредит компанийн нэвтрүүлсэн Pick n Pay хуваан төлөх үйлчилгээ ашиглан төлбөрөө хуваан төлөх боломжтой боллоо.

 • Ард Санхүүгийн Нэгдэл, TechnoZone компанитай хамтын ажиллагаа эхлүүллээ

  Ард Санхүүгийн Нэгдэл нь TechnoZone компанитай хамтын ажиллагаа эхлүүлснээр үйлчлүүлэгчдэд Samsung, Huawei, Apple брэндийн бүтээгдэхүүнийг худалдан авахдаа Ард Аппаа ашиглан төлбөр төлөхөөс гадна Ард Кредит компанийн нэвтрүүлсэн Pick n Pay хуваан төлөх үйлчилгээ ашиглан төлбөрөө хуваан төлөх боломжийг нээлээ.

Бүх Ардын эргэн тойронд...