by

Ардын эргэн тойронд

 • Ард Санхүүгийн Нэгдэл investbanq-тай хамтын ажиллагааны санамж бичиг үзэглэлээ

  2024-07-09-Улаанбаатар хот, Ард Санхүүгийн Нэгдэл нь Сингапур Улсад төвтэй хиймэл оюун ухаанд суурилсан баялгийн удирдлагын платформ болох Investbanq-тай хамтын ажиллагааны санамж бичиг үзэглэлээ. Хамтын ажиллагааны хүрээнд Ард Аппаар хиймэл оюун ухаанд суурилсан хөрөнгө оруулалтын удирдлагын шийдлүүдийг нэвтрүүлэх зорилготой. Мөн Ард Санхүүгийн Нэгдлийн охин компани болох Ард Секюритизийн хөрөнгийн удирдлагын зөвлөх үйлчилгээ болох Баялгийн менежментийг хиймэл оюун ухаан ашиглан хөрөнгө оруулагчдад санал болгох юм.

 • Залруулга хийх тухай

  Сүүлийн үед хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК-ийн хөрөнгө оруулалттай компани болох Номын Хишиг ХХК болон ТэнГэрЛиг Медиа Нэгдлийн охин компани ТэнГэр ТВ-ийн талаар гарсан мэдээ, мэдээлэлд энэхүү залруулгыг хийж байна.

 • Ард Санхүүгийн Нэгдэл, BlueMon групптэй хамтын ажиллагаа эхлүүллээ

  Ард Санхүүгийн Нэгдэл нь BlueMon групптэй хамтын ажиллагаа эхлүүлснээр үйлчлүүлэгчдэд Nike брэндийн бараа бүтээгдэхүүн худалдан авахдаа Ард Аппаа ашиглан үнийн дүнгийн 1%-тай тэнцэх ардкойн урамшуулал авахаас гадна Ард Кредит компанийн нэвтрүүлсэн Pick n Pay хуваан төлөх үйлчилгээ ашиглан төлбөрөө хуваан төлөх боломжтой боллоо.

 • Ард Санхүүгийн Нэгдэл, Stemcell компанитай хамтын ажиллагаа эхлүүллээ

  Ард Санхүүгийн Нэгдэл нь Stemcell & Co. Ulaanbaatar компанитай хамтын ажиллагаа эхлүүлснээр Ард Апп хэрэглэгчид тус салоноор үйлчлүүлэхдээ үнийн дүнгийн 2%-тай тэнцэх ардкойн урамшуулал авахаас гадна 25% хөнгөлөлт эдлэж, Ард Кредит компанийн нэвтрүүлсэн Pick n Pay хуваан төлөх үйлчилгээ ашиглан төлбөрөө хуваан төлөх боломжтой боллоо.

Бүх Ардын эргэн тойронд...