by

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц

 • И АЙ ТИ 4547305
 • Х. БАТХИШИГ 2658444
 • Р. БРУНО 2104592
 • АРД ЛАЙФ 1842279
 • Г. УЯНГА 1346936
 • Ч. ГАНХУЯГ 1340364
 • АРД ХОЛДИНГС ИНТЭРНЭШНЛ 1300000
 • DAX (ARDT ЭЗЭМШИГЧИД) 1000000
 • АРД СЕКЮРИТИЗ 761126
 • А. СҮХДОРЖ 568266
 • РОНОК ЛИМИТЭД 479111
 • С. ГЭРЭЛТУЯА 455935
 • АРД ДААТГАЛ 411455
 • Г. БАТ-ЭРДЭНЭ 352097
 • Н. МӨНХНАСАН 344331
 • БУСАД 9102042