by

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц

 • И Ай Ти 2775406
 • Ардын Тэтгэврийн Данс 2517778
 • БРУНО Рашле 2109997
 • Авир СҮХДОРЖ 1944990
 • Хутагт овогтой Чулууны ГАНХУЯГ 1590466
 • Ард Венчурс 1429244
 • Галням УЯНГА 1389754
 • DAX (ARDT эзэмшигчид) 900000
 • Ард Лизинг 680976
 • Ард Кредит 525489
 • Сэдбазар ГЭРЭЛТУЯА 455935
 • Ронок Лимитед 443816
 • Ард Секюритиз 400988
 • Сүхдорж ОРГИЛ 390937
 • Ганхуяг БАТ-ЭРДЭНЭ 351268
 • Бусад 10707219