by

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц

 • И Ай Ти 3128670
 • Ардын Тэтгэврийн Данс 2391263
 • БРУНО Рашле 2109997
 • Авир СҮХДОРЖ 1944990
 • Хутагт овогтой Чулууны ГАНХУЯГ 1576442
 • Ард Венчурс 1498647
 • Галням УЯНГА 1389754
 • DAX (ARDT эзэмшигчид) 900000
 • Ард Лизинг 631621
 • Сэдбазар ГЭРЭЛТУЯА 455935
 • Ронок Лимитед 443816
 • Ард Секюритиз 408209
 • Ард Бит 400460
 • Сүхдорж ОРГИЛ 390937
 • Ганхуяг БАТ-ЭРДЭНЭ 351268
 • Бусад 10592254