by

Хувьцаа /AARD/

2021-05-14 05:11:00

  • Нээлтийн ханш: 11,150
  • Дээд үнэ: 11,300
  • Доод үнэ: 10,900
  • Сүүлийн ханш: 11,300
  • Өмнөх өдрийн хаалт: 11,380
  • Хаалтын ханш: 11,090
  • Өөрчлөлт: -290
  • Өөрчлөлт %: -3
  • Арилжигдсан ширхэг: 3,364