by

Хувьцаа /AARD/

2021-02-27 05:12:20

  • Нээлтийн ханш: 11,000
  • Дээд үнэ: 12,200
  • Доод үнэ: 9,200
  • Сүүлийн ханш: 11,100
  • Өмнөх өдрийн хаалт: 10,680
  • Хаалтын ханш: 10,580
  • Өөрчлөлт: -100
  • Өөрчлөлт %: -1
  • Арилжигдсан ширхэг: 134,390