by

Хувьцаа /AARD/

2022-12-05 06:40:13

  • Нээлтийн ханш: 3,295
  • Дээд үнэ: 3,345
  • Доод үнэ: 3,295
  • Сүүлийн ханш: 3,345
  • Өмнөх өдрийн хаалт: 3,300
  • Хаалтын ханш: 3,344
  • Өөрчлөлт: 44
  • Өөрчлөлт %: 1
  • Арилжигдсан ширхэг: 1,139