by

Хувьцаа /AARD/

2021-10-24 12:23:08

  • Нээлтийн ханш: 9,350
  • Дээд үнэ: 9,500
  • Доод үнэ: 9,300
  • Сүүлийн ханш: 9,490
  • Өмнөх өдрийн хаалт: 9,415
  • Хаалтын ханш: 9,490
  • Өөрчлөлт: 75
  • Өөрчлөлт %: 1
  • Арилжигдсан ширхэг: 2,622