by

Хувьцаа /AARD/

2022-01-22 06:51:40

  • Нээлтийн ханш: 8,270
  • Дээд үнэ: 8,500
  • Доод үнэ: 8,000
  • Сүүлийн ханш: 8,000
  • Өмнөх өдрийн хаалт: 8,680
  • Хаалтын ханш: 8,380
  • Өөрчлөлт: -300
  • Өөрчлөлт %: -3
  • Арилжигдсан ширхэг: 3,028