by

Хувьцаа /AARD/

2022-05-27 18:22:31

  • Нээлтийн ханш: 3,730
  • Дээд үнэ: 3,730
  • Доод үнэ: 3,650
  • Сүүлийн ханш: 3,650
  • Өмнөх өдрийн хаалт: 3,739
  • Хаалтын ханш: 3,687
  • Өөрчлөлт: -52
  • Өөрчлөлт %: -1
  • Арилжигдсан ширхэг: 2,785