by

Хувьцаа /AARD/

2022-08-15 20:23:27

  • Нээлтийн ханш: 3,290
  • Дээд үнэ: 3,349
  • Доод үнэ: 3,252
  • Сүүлийн ханш: 3,300
  • Өмнөх өдрийн хаалт: 3,308
  • Хаалтын ханш: 3,327
  • Өөрчлөлт: 19
  • Өөрчлөлт %: 1
  • Арилжигдсан ширхэг: 4,280