by

Хувьцаа /AARD/

2021-08-01 08:27:08

  • Нээлтийн ханш: 7,405
  • Дээд үнэ: 7,600
  • Доод үнэ: 7,300
  • Сүүлийн ханш: 7,550
  • Өмнөх өдрийн хаалт: 7,540
  • Хаалтын ханш: 7,460
  • Өөрчлөлт: -80
  • Өөрчлөлт %: -1
  • Арилжигдсан ширхэг: 27,398