by

XANADU MINES: “ХАРМАГТАЙ” ОРДОД ХИЙСЭН ӨРӨМДЛӨГИЙН ДҮНГЭЭ ТАНИЛЦУУЛЛАА 2017-09-07

2017-09-06
Австралийн Хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй "Xanadu Mines" компани Хармагтай ордод хийсэн хайгуулын үр дүнд өргөтгөсөн өрөмдлөгөөр 180 метрийн гүнд 0.95 хувийн зэсийн агууламж, нэг грамм хөрс тутамд 1.84 грамм алт илэрсэн байна. Мөн 30 метрийн гүнд 1.55-2 орчим хувийн зэсийн агууламж, тонн хөрс тутамд 3.45-4.14 грамм алтны илэрц олджээ. "Энэ үр дүнд сэтгэл хангалуун байгаа" гэдгээ "Xanadu Mines"-ийн Гүйцэтгэх захирал Андрью Стьюарт мэдэгдлээ.


www.bloomberg.mn