by

Mongolian Mining Corporation компанийн хувьцаа өнгөрсөн долоо хоногт 27.8%-аар өсч, 0.23 хонг конг долларт хүрсэн байна. 2017-08-04


Mongolian Mining Corporation компанийн хувьцаа өнгөрсөн долоо хоногт 27.8%-аар өсч, 0.23 хонг конг долларт хүрсэн байна. Тус компанийн нүүрсний олборлолт 2017 оны эхний хагас жилд 2.5 сая тн-д хүрч, өмнөх оны мөн үеэс 428%-аар өссөн байна. http://www.mmc.mn/