by

Чулуун МӨНХБАТ 2013-07-24

Аудитын хорооны дарга

Ч. Мөнхбат Саусгоби сэндс ХХК-ийн Ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх захирлаар 2015 оноос томилогдон ажиллаж байна. Ч. Мөнхбат Саусгоби Ресурс компанид Зөвлөхөөр ажиллаж эхэлсэн бөгөөд улмаар Саусгоби сэндс ХХК-ийн Засгийн газрын харилцаа, Бодлогын хэрэгжилт хариуцсан захирлаар ажиллаж байв. Ард Санхүүгийн Нэгдлийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр 2018 оны 6 сараас ажиллаж эхлэв.