by

Чулуун ГАНХУЯГ 2018-10-11

Хөрөнгө оруулалт, санхүү, эрсдэлийн хорооны гишүүн

Ч.Ганхуяг нь Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК–ийн үүсгэн байгуулагч бөгөөд Гүйцэтгэх Захирлаар ажиллаж байна. Монголын Хөрөнгийн Биржээс 1991 онд хөдөлмөрийн гараагаа эхэлсэн тэрбээр 1999 онд Монголын анхны банк бус санхүүгийн байгууллага болох Хөгжлийн Алтан Сан (ХАС)-г байгуулан Гүйцэтгэх захирлаар нь ажилласан. 2009-2010 онд ХасБанкны толгой компани болох ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдлийн Гүйцэтгэх захирал, 2010-2012 онд Монгол Улсын Сангийн Дэд сайдын албанд томилогдон тус тус ажиллаж байв.