by

Пүрэвжаргал БАТБАЯР 2019-02-12

П.Батбаяр нь 2014 оны 1  сараас Ард Санхүүгийн Нэгдлийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр, 2017 оны 8 сараас ТУЗ-ийн даргаар тус тус томилогдон ажиллаж байна. Батбаяр нь 20 жилийн хугацаанд Лондон болон Улаанбаатар хотод банк, санхүүгийн салбарт ажиллан туршлага хуримтлуулсан нэгэн юм. Түүний урьд нь гүйцэтгэж байсан бусад ажлуудаас дурдвал, Монгол улсын арилжааны банкны нэг Хаан Банк, худалдаа, үйлдвэрлэл, санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэгч Интер групп ХХК болон уул уурхайн салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг Олова ХХК-д тус тус удирдах алба хашиж байв.