by

Мөнх-Очир СЭРГЭЛЭН 2016-08-24

Ноён М.Сэргэлэн нь Техник Технологийн Дээд сургуулийн Ерөнхийлөгч, Монгол Коосэн Коллежийн захирлаар тус тус ажиллаж байна. Үүнээс өмнө нь тэрээр TCI компанийн захирал, МАС компанийн захиралаар тус тус ажиллаж байв. Тэрээр 2018 оны 5 сараас эхлэн Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК-ийн ТУЗ-ийн хараат гишүүнээр ажиллаж эхлэв.

Ноён М.Сэргэлэн Бизнес олон улсын дээд сургуулийг нягтлан бодогч, Япон улсын Исити коллежийг менежментийн чиглэлээр тус тус төгссөн.