by

Мөнх-Очир СЭРГЭЛЭН 2015-08-24

Засаглал, нэр дэвшүүлэх, цалин урамшууллын хорооны гишүүн

М. Сэргэлэн нь Техник Технологийн Дээд сургуулийн гадаад харилцаа эрхэлсэн захирал, Монгол Коосэн Технологийн коллежийн захирлаар тус тус ажиллаж байна. Өмнө нь тэрээр Tи Си Ай компанийн захирал, МАС компанийн захирлаар тус тус ажиллаж байв. Ард Санхүүгийн Нэгдлийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр 2018 оны 5 сараас ажиллаж эхлэв.