by

МИХАИЛ Зелдович 2007-05-07

Засаглал, нэр дэвшүүлэх, цалин урамшууллын хорооны гишүүн

Михаил Зелдович нь хөгжиж буй зах зээлд хөрөнгө оруулалт хийх, худалдааны хэлэлцээр хийх, зөвлөгөө өгөх, ТУЗ-ийг удирдсан хорь гаруй жилийн туршлагатай мэргэшсэн хөрөнгө оруулагч бөгөөд түүхий эдийн арилжаа эрхлэгч юм. Тэрээр 2.2 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалтын сангийн менежерээр ажиллаж байсан ба Бостон Консалтинг Группийн зөвлөх, АНУ-ын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын худалдааны хэлэлцэгчээр тус тус ажиллаж байсан. Ард Санхүүгийн Нэгдлийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр 2019 оны 4 сараас ажиллаж эхлэв.