by

МИХАИЛ Зелдович 2007-05-07

Ноён Зелдович нь Хөгжиж буй орнуудад хөрөнгө оруулалт, худалдаа, гэрээ хэлэлцээр, зөвлөгч байдлаар ажиллах, удирдах зөвлөлийг манлайлах хорь гариу жилийн туршлагатай хөрөнгө оруулалтын мэргэжилтэн юм. Тэрээр 2001 онд Харвардын хуулийн их сургуулийг дүүргэсэн бөгөөд Олон улсын эдийн засаг болон Бизнесийн эрх зүй гэх сэдвүүд дээр голчлон анхаарсан. Тэрээр өөрийн ажил мэргэжлийн гараагаа Казакстан улын Ашгийн бус эрх зүйн олон улсын төвд эхлүүлсэн, энэ ажилдаа тэрээр Казакстан болон Үзбзкстан улсуудад төрийн бус байгууллын тухай шинэ хууль зохицуулалтыг гаргах тухай бүс нутгийн албан тушаалтнуудад зөвлөмж өгж, уриалдаг байсан.  

Тэр маш олон салбарт ажиллаж байсан туршлагатай: байгалын нөөц, ложистик/тээвэр, санхүүгийн үйлчилгээ/финтек, цахим аюулгүй байдал, хөдөө аж ахуйн технологи гэх мэт.  Монгол улсын эрчим хүчний хараат бус байдалд үзүүлсэн хувь нэмрийг нь үнэлж түүнийг Алтан гадас одонгоор шагнасан. Одоо тэрээр Green Leafe Capital компанийн хяналтын зөвлөлийн даргаар ажиллаж байгаа.