by

БРУНО Рашле 2017-07-22

Бруно Рашле нь Адвек Холдинг ЭйЖи хэмээх хувийн хөрөнгө оруулалтын удирдлага, үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагын үүсгэн байгуулагч төдийгүй тус компанийн ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байна. Тус компани нь өөрийн удирдлага дахь институциональ хөрөнгө оруулагчдын хамтын болон өсөлттэй капитал дахь хөрөнгө оруулалтаар дамжуулан санхүүгийн хөрөнгөө 6 гаруй тэрбум долларт хүргээд байна.

Адвек компанийг байгуулахаас өмнө 1997 онд Бруно Швейцар дахь ЭмСи Партнерс хэмээх хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэж, удирдлагаар нь ажилаж байв. Бруно нь шинээр үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлж буй байгууллагын удирдлага, өөр өөр тив, улсуудад төрөл бүрийн үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудыг хөгжүүлэх, өргөжүүлэх зэрэгт арвин туршлага хураасан нэгэн юм.

Бруно Рашле нь Швейцарийн Холбооны Технологийн Сургуулийг барилгын инженер, Стэйнфордын их сургуулийг Үйлдвэрлэлийн Инженерийн чиглэлээр тус тус төгссөн ба Харвардын Их Сургуульд Ахисан түвшний удирдлагын программыг дүүргэсэн. Мөн тэрбээр Дэлхийн Эдийн Засгийн Форум (WEF) – ын гишүүн юм.