by

Авир СҮХДОРЖ 2016-08-25

Аудитын хорооны гишүүн

ГрэйпСити Монгол ХХК, Мост Финтек ХХК-ийн ТУЗ-ийн дарга А.Сүхдорж нь 2000 онд банк санхүү, төлбөрийн шийдлийн програм хангамжийн компани болох ГрэйпСити Монгол ХХК-ийг үүсгэн байгуулж, 2001 онд сансрын холбооны үйлчилгээ үзүүлэгч Инкомнет ХХК-ийг байгуулсан юм. ГрэйпСити Монгол ХХК нь эдүгээ Монгол улсын банк санхүү, төлбөрийн шийдлийн програм хангамжийн тэргүүлэгч болжээ. Ард Санхүүгийн Нэгдлийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр 2018 оны 9 сараас ажиллаж эхлэв.