by

8 КОМПАНИЙН ХУВЬЦААНЫ ХАНШ ӨСЧ, 8 ХУВЬЦААНЫ ХАНШ БУУЛАА 2017-09-07

2017-09-06
Өнөөдрийн үнэт цаасны арилжаагаар Засгийн газрын 680 ширхэг бонд 66.3 сая төгрөгөөр, 19 хувьцаат компанийн 60,389 ширхэг хувьцаа нийт 39.26 сая төгрөгөөр арилжигдсан байна. Хувьцааны ангилалын хувьд I ангилалд 5 компанийн 19,821 ширхэг хувьцаа 26.56 сая төгрөгөөр, II ангилалд 12 компанийн 40,543 ширхэг хувьцаа 12.36 сая төгрөгөөр, III ангилалд 2 компанийн 25 ширхэг хувьцаа 341,955 төгрөгөөр тус тус зарагджээ.


www.mse.mn