by

6 САР БОЛОН 3 ЖИЛИЙН ХУГАЦААТАЙ, 20 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН ЗГҮЦ АРИЛЖИГДАНА 2015-12-17

2015-12-17
28 долоо хоног буюу 6 сарын хугацаатай, жилийн 14.00%-ийн хүүтэй, 100,000  ширхэг болон 156 долоо хоног буюу 3 жилийн хугацаатай, жилийн 15.75%-ийн хүүтэй, 100,000 ширхэг Засгийн газрын жижиглэнгийн үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалгыг МХБ-ийн гишүүн брокер, дилерийн компаниудаар дамжуулан авч байгаа бөгөөд 12 дугаар сарын 22-ний өдөр арилжаа явагдана. ЗГҮЦ-ны богино хугацаат /6 сар/ мэдээллийг энд дарж авна уу. ЗГҮЦ-ны урт хугацаат /3 жил/ мэдээллийг энд дарж  авна уу.
www.mse.mn