by

2017.7.24-ний өдрөөс 2017.7.28-ны өдрүүдэд Монголын Хөрөнгийн Биржийн арилжаа 79.6%-аар буурч 2017-08-04


2017.7.24-ний өдрөөс 2017.7.28-ны өдрүүдэд Монголын Хөрөнгийн Биржийн арилжаа 79.6%-аар буурч, 12.5 тэрбум төгрөгт хүрэв. Үүнд Засгийн Газрын Үнэт Цаасны арилжаа 2 дахин буурсан нь голлон нөлөөлсөн байна.
http://mse.mn/mn