by

2017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛД 7,074 ДАНС ШИНЭЭР НЭЭГДЭВ 2017-07-20

2017-07-18
2017 оны эхний хагас жилд гадаад, дотоодын нийт 7,074 иргэн, аж ахуйн нэгж ҮЦТХТ-д шинээр үнэт цаасны дансаа нээлгэж, хөрөнгийн зах зээлд хөл тавьсан байна.

Энэ нь 2016 оны мөн үеэс 3.8 дахин буурсан үзүүлэлт болж байгаа юм.

Бүтцээр нь харвал шинээр дансаа нээлгэгчдийн 98.19% нь дотоодын иргэд байгаа бол үлдсэн хувийг гадаад, дотоодын иргэд, ААН эзэлж байна.


www.marketinfo.mn