by

ҮСХ: I-VII САРД УЛСЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН 78.7 ХУВИЙГ ТАТВАРЫН ОРЛОГО БҮРДҮҮЛЭВ 2017-08-23

2017-08-18
Оны эхний долоон сард Улсын нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцлийн алдагдал буурлаа. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 1.4 их наяд төгрөгөөр буурч, алдагдал 589.4 тэрбум төгрөг болсон. Үүнд орлого 28.3 хувиар өсөж, харин зарлага 10.5 хувиар буурсан нь нөлөөлсөн талаар ҮСХ мэдээлсэн юм. Улсын нэгдсэн төсвийн орлогын 78.7 хувийг татварын орлого, 12.6 хувийг татварын бус орлого, 5.1 хувийг ирээдүйн өв сангийн орлого, 3.7 хувийг тогтворжуулалтын сангийн орлого бүрдүүлсэн байна.


www.bloomberg.mn