by

“ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР”-ИЙГ 100 ХУВЬ ТӨРИЙН ӨМЧИТ БОЛГОХ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛЖЭЭ. 2018-03-30


Засгийн газрын хуралдаан боллоо. Хуралдаанаар “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн үйл ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар болон ОХУ-ын Засгийн газар хооронд байгуулсан хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцох тухай, “Хэлэлцээр соёрхон батлах тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцох тухай” хуулиудын төслийг хэлэлцэн д э м ж и ж У И Х-д ө р г ө н м э д ү ү л э х э э р б о л о в . Төсөл батлагдсанаар “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК нь 100 хувь төрийн өмчит хуулийн этгээдийн хэлбэрээр ажиллах нөхцөл бүрдэх юм. http://news.gogo.mn/r/223514