by

ШИВЭЭ ОВОО: 2017 ОНЫ ЭХНИЙ 8-Р САРД 1.13 САЯ ТН НҮҮРС БОРЛУУЛАВ 2017-09-12


Шивээ овоо /MSE:SHV/ компани 2017 оны эхний 8 сарын байдлаар 1.18 сая тн нүүрс олборлож, 1.13 сая тн-ыг дотоодын хэрэглэгчдэд борлуулав. Олборлолтын хэмжээг 2016 оны мөн үетэй харьцуулбал 78,742 тн буюу 7.2%-иар, компанийн энэ оны төлөвлөгөөнөөс 9,236 тн буюу 0.8%-иар давж биелэсэн байна. Харин борлуулалтын хувьд өмнөх оны хэмжээнээс 50,824 тн буюу 4.7%-иар, оны эхнээс 21,286 тн буюу 1.9%-иар өсчээ.
http://www.bloombergtv.mn