by

ХҮНСНИЙ САЛБАРЫН ХУВЬЦААНЫ MFD ИНДЕКС 3.12%-ИАР ӨСӨВ 2017-08-23

2017-08-22
Салбарын индексийн хувьд энэ өдөр 4 салбарын индекс өсч, 3 салбарын индекс бууралттай байв.

Хүнсний салбарын хувьцааны MFD индекс 3.12%-ийн өсөлт үзүүлж 117.5 нэгжид хаагдснаар сүүлийн 3 өдөр дараалан өссөн бол Хөнгөн үйлдвэрлэлийн салбарын хувьцааны MLI индекс -1.40%-иар унаж 144.43 нэгжид хүрсэн байна.
www.marketinfo.mn