by

Хэвлэлийн мэдээлэл 2014-05-14

Шинээр байгуулагдсан Ард Санхүүгийн Нэгдэлийн /Ард Холдингс/ Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл нь EIT ХХК буюу (хуучнаар Employee Investment Trust) Equity Investment Trust - аар дамжуулан Интер Групп - ээс Ард Даатгал, Ард Кредит компаниудыг амжилттай худалдан авсаныг мэдэгдэхэд таатай байна. Энэхүү нэгдэх ажиллагаа нь EIT болон Интер Групп хооронд мөнгөн хөрөнгө болон хувьцаа солилцооны хослолоор хийгдсэн ба үүний үр дүнд Интер Групп нь Холдингсийн хамгийн том хувьцаа эзэмшигч боллоо.

Энэхүү худалдан авах, нэгдэх ажиллагаа нь өдийг хүртэлх монголын санхүүгийн үйлчилгээний зах зээлийн хамгийн том нь бөгөөд үр дүнд нь 30 тэрбумд дөхөхүйц цэвэр хөрөнгөтэй компани шинээр бий боллоо.

Ард Холдингс нь монголын салбартаа тэргүүлэгч компаниудад хөрөнгө оруулалт хийх замаар голчлон санхүүгийн салбарын үйлчилгээ явуулах юм. Үүсгэн байгуулагчдын туршлага дээр суурилан хөрөнгө бий болгож Түүний үүсгэн байгуулагчдын туршлага дээр херенге нь бас хил дамнасан хөрөнгө оруулалтын ажиллах хэрэгтэй болно.

AFG-ийн охин компани Ард даатгал, улсын 3-р ерөнхий даатгалын үйлчилгээ үзүүлэгч, интернэт дээр суурилсан бичил зээлийн, Монет Капитал, хөрөнгө оруулалтын банк нь тэргүүлэгч брокерийн компаниудын нэг болон инженер, технологийн дээд сургууль руу анхдагч нь Ард Кредит банк бус санхүүгийн компани юм Монгол улсын тэргүүлэгч мэргэжлийн сургалтын төв. AFG мөн ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХК-д цөөнхийн гадас дамжуулан ХасБанк, ХасЛизинг ХХК, TianRong МСК болон ТэнГэр Даатгал нь хувьцаа эзэмшигч юм.

InterGroup санхүүгийн үйлчилгээ, эм биобэлдмэл, логистик болон транс-хүрэлцээ дутмаг, зам барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа явуулж буй нь олон толгой компани юм.

EIT анх ХасБанкинд ажилтны эзлэх хувь эзэмших боломж олгох зорилготой байгуулагдсан. Аажмаар төрөл бүрийн салбарт болгон өргөтгөсөн байна. Энэ нь дараа нь нэгтгэх үйл явцыг хийж, одоогийн байдлаар санхүүгийн үйлчилгээний салбарт анхаарлаа хандуулж байна. Энэ нь дээд Монгол Улсын аж ахуйн нэгж, түүний дотор 370 гаруй хувьцаа эзэмшигчид эзэмшдэг.