by

Хамгийн өндөр өсөлт үзүүлсэн хувьцаа 35.7%-аар өсөв. 2017-08-04


Хамгийн өндөр өсөлт үзүүлсэн хувьцаа 35.7%-аар өсөв. Өнгөрсөн долоо хоногт МХБ-д бүртгэлтэй Ногоон Хөгжил Үндэсний Нэгдэл ХК-ийн хувьцаа 35.7%-аар өсч хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол Монгол Нэхмэл ХК-ийн хувьцаа 14.9%-аар унаж нэг хувьцаа нь 3,741 төгрөгт хүрсэн байна.
http://mse.mn/mn