by

ТОП-20 ИНДЕКС ЭРГЭН 15,000 НЭГЖИД ХҮРЛЭЭ 2017-08-23

2017-08-21
Өнөөдрийн үнэт цаасны арилжааны үр дүнд ТОП-20 индекс 15,215.0 нэгжид хүрлээ. Индексийн өсөлтийн сагсанд нь багтаж буй I ангилалын АПУ ийн хувьцааны ханш 9.89%-иар, Говь 2.94%-иар, Дархан нэхий 1.90%-иар өсөж II ангилалын Тавантолгой -ийн ханш 1.73%-иар, Материалимпекс 1.92%-иар, Хөх ган 0.01%-иар өссөн байна.


www.marketinfo.mn