by

ТБҮЦ-НЫ ҮЛДЭГДЭЛ 1916.8 ТЭРБУМ ТӨГРӨГ БОЛЖЭЭ 2017-09-21


Монголбанк нэг долоо хоногтой 612.2 тэрбум төгрөгийн ТБҮЦ-ыг 12.0 хувийн жигнэсэн дундаж хүүтэйгээр арилжааллаа. Ингэснээр нэг долоо хоногтой ТБҮЦ-ны үлдэгдэл 1916.8 тэрбум төгрөг болно. Нэг долоо хоногийн хугацаатай ТБҮЦ нь банкуудын нөөцийг удирдахад чухал үүрэг гүйцэтгэх бөгөөд Монголбанкны мөнгөний бодлогын үндсэн хэрэгсэл юм.
www.montsame.mn