by

СҮҮ: ЦЭВЭР АШИГ 383.4%-ИАР ӨСЧЭЭ 2018-03-16


Kомпани 2 дахь жилдээ ногдол ашиг олгож байгаа бөгөөд нийтдээ 4.47 тэрбум төгрөгийн ногдол ашиг олгож байна. Санхүүгийн үр дүнг харвал 2017 онд 48.18 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлоготой ажиллаж, 2.43 тэрбум төгрөгийн ашигтай ажилласан байна. Өмнөх онтой харьцуулбал, орлогын хэмжээ 6.54 тэрбум төгрөг буюу 15.7%-иар өссөн бол ашгийн хэмжээ 383.4%-ийн өсөлттэй гарлаа.


https://marketinfo.mn/news/detail/21823