by

ОУВС-ИЙН ЗАХИРАЛУУДЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛААС III ШАТНЫ САНХҮҮЖИЛТИЙН ШИЙДВЭР ГАРНА. 2018-03-30


Мөнгөний бодлогын зөвлөл энэ сарын 23-нд бодлогын шийдвэрээ танилцуулна гэж Төв банкнаас мэдээллээ. Мөнгөний бодлогын зөвлөл энэ удаад бодлогын хүүг Монгол Улсын Засгийн газар Олон Улсын Валютын Сантай хамтран хэрэгжүүлж буй “Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр”-ийн III шатны санхүүжилтийг Вашингтоны цагаар гуравдугаар сарын 28-ны өдөр шийдвэрлэх товтой байна. Харин Монголд 29-ний өдөр танилцуулах товтой байгаа юм.


http://bloomber/