by

МХБ -Д БҮРТГЭЛТЭЙ 100 ХК II УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГАА ТАНИЛЦУУЛААД БАЙНА 2017-08-23

2017-08-22
Монголын Хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй 219 хувьцаат компаниас 100 нь II улирлын санхүүгийн тайлангаа танилцуулаад байна. Нээлттэй хувьцаат компаниудын хувьд санхүүгийн тайлангаа тогтмол тайлагнах, компанийн засаглал буюу "Нээлттэй, ил тод байдал", "Эрх тэгш байдал", "Үнэлгээ" зэргийг сайжруулан хувьцаа эзэмшигчидэд тогтмол мэдээллэх үүрэгтэй.

2017 онд ногдол ашиг олгохоор шийдвэрлэсэн 24 хувьцаат компаниас 13 нь үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвөөр хувьцаа эзэмшигчдэдээ ногдол ашгаа олгоод байна.


www.bloombergtv.mn