by

МХБ-Д БҮРТГЭЛТЭЙ ХК-ИЙН ҮНЭТ ЦААСНЫ БҮРТГЭЛИЙН АНГИЛАЛ ШИНЭЧЛЭГДЛЭЭ 2017-10-02


Монголын хөрөнгийн биржийн Үнэт цаасны бүртгэлийн журмын 21 дүгээр зүйлийн 21.1-ийг үндэслэн гаргасан гүйцэтгэх захирлын 2017 оны 10- сарын 02-ны А/181 тоот тушаалын дагуу бүртгэлтэй хувьцаат компанийн үнэт цаасны ангиллыг дараах байдлаар шинэчлэн тогтооллоо. Үүнд "I" -р ангилалд багтах 9 компаний үнэт цаас, "II"-р ангилалд багтах 39 компаний үнэт цаас, "III"-р ангилалд багтах 170 компаний үнэт цаас багтаж байгаа ба нийт 209 компаний үнэт хувьцанууд шинэчлэн тогтоогдсон юм.
http://www.mse.mn