by

Монгол Шуудан ХК-ийн II улирлын цэвэр ашиг 3.1 дахин өсч, 603.6 сая төгрөг боллоо. 2017-08-04


Монгол Шуудан ХК-ийн II улирлын цэвэр ашиг 3.1 дахин өсч, 603.6 сая төгрөг боллоо. Орлого өсөхөд шуудангийн үндсэн үйл ажиллагааны орлого, транзит шуудан болон хүүгийн орлого нэмэгдсэн нь голлон нөлөөлсөн байна.
http://bloombergtv.mn/