by

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙГ “ХӨГЖИЖ БУЙ ЗАХ ЗЭЭЛ” АНГИЛАЛД БАГТААХ ЭСЭХ ТАЛААР ХУРАЛДАНА 2017-09-13


Лондон хотод төвтэй "FTSE Russel" компанийн засаглалын зөвлөлийн хурал есдүгээр сард хуралдаж, Монголын хөрөнгийн зах зээлийг "хөгжиж буй зах зээл" буюу "Frontier Market" ангилалд багтаах эсэх шийдвэрийг гаргах хүлээлттэй байна. Монгол Улс 2012 оноос хойш тус ангилалд орохоор “ажиглалтын жагсаалт”-д багтаж байгаа боловч компанийн тавьж буй шаардлагыг хангаж чадахгүй байсаар байна.
http://www.bloombergtv.mn