by

“МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ” ТӨХК НЬ ДАВХАР БҮРТГҮҮЛЭХ АНХНЫ КОМПАНИЙН ХҮСЭЛТИЙГ ХҮЛЭЭН АВЛАА 2018-03-16


“Гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд Монгол улсад үнэт цаас гаргах, Монгол Улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд гадаад улсад гаргах үнэт цаасыг бүртгэх журам”-ыг  Санхүүгийн зохицуулах хороо болон “Монголын хөрөнгийн бирж”  ТӨХК-ийн хамтарсан ажлын хэсэг боловсруулж, Хорооны  2017 оны 11 сарын 24-ний өдрийн хуралдаанаар баталлаа


http://mse.mn/mn/news/5093