by

МИКРОСОФТ  КОМПАНИЙН ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧ БИЛЛ ГЕЙТС НЬ НИГЕР УЛСЫН УДИРДАГЧ НАРТ УУЛЗАЛТ, ЯРИА ХИЙХ ҮЕЭРЭЭ ЭРХ БАРИГЧДЫГ БОДИТ БАЙДЛЫГ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРЧ, ЦААШДЫН АЛХМУУДЫГ ХИЙХ ШААРДЛАГАТАЙ БАЙГААГ НЬ ОНЦОЛЛОО. 2018-03-30


Тодруулбал, тэрээр хүн амын нэлээдгүй хувь нь залуучууд байгаа энэ үед зөвхөн тэдний боловсрол, эрүүл мэндэд анхаараад зогсох нь хангалтгүй бөгөөд тэдэнд зориулсан хөрөнгө оруулалтыг ухаалгаар чиглүүлэх шаардлагатай гэжээ. Харин “Билл энд Мелинда Гейтс” сангийн хувьд тус улсад уг асуудлуудад 1.6 тэрбум долларын төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр байна.


https://edition.cnn.com/