by

Интернэт үйлчилгээний орлого оны эхний хагаст 84.4 тэрбум төгрөг болж өсөв. 2017-08-04


Интернэт үйлчилгээний орлого оны эхний хагаст 84.4 тэрбум төгрөг болж өсөв. 2017 оны эхний хагаст интернэт үйлчилгээний нийт орлого өмнөх оны мөн үеэс 11.5%-аар өсөж 84.4 тэрбум төгрөг хүрч өслөө. Энэ нь интернэтийн үйлчилгээ, ялангуяа утасгүй интернэтийн хэрэглээ улам өсөж байгаатай холбоотой юм.
www.bloombergtv.mn