by

ЗГҮЦ-НЫ АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ 2017-09-07

2017-09-06
Монголын хөрөнгийн биржийн 2017 оны 9 дүгээр сарын 05-ны өдрийн ЗГҮЦ-ны анхдагч зах зээлийн арилжаагаар 28 долоо хоногийн хугацаатай үнэт цааснаас 9,356 ширхэг буюу 879.8 сая төгрөгийн худалдан авах захиалга, 52 долоо хоногийн хугацаатай үнэт цааснаас 1,966 ширхэг буюу 175.9 сая төгрөгийн худалдан авах захиалга ирснийг Сангийн яам 100 хувь биелүүлж нийт 11,622 ширхэг үнэт цаас нийлүүллээ.


www.mse.mn