by

ЗГҮЦ-НЫ АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ 2017-08-31

2017-08-30
Монголын хөрөнгийн биржийн 2017 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдрийн ЗГҮЦ-ны анхдагч зах зээлийн арилжаагаар 12 долоо хоногийн хугацаатай үнэт цааснаас 38,639 ширхэг буюу 3,76 тэрбум төгрөгийн худалдан авах захиалга, 39 долоо хоногийн хугацаатай үнэт цааснаас 89,208 ширхэг буюу 8.2 тэрбум төгрөгийн худалдан авах захиалга, 104 долоо хоногийн хугацаатай үнэт цааснаас 74,007 ширхэг буюу 7.4 тэрбум төгрөгийн худалдан авах захиалга ирснийг Сангийн яам дараах байдлаар биелүүлж нийт 168,639 ширхэг үнэт цаас нийлүүллээ.


www.mse.mn