by

Засгийн Газрын Үнэт Цаас. 2017-08-04


Засгийн Газрын Үнэт Цаас. 2017.7.25-ны өдөр жилийн 11.7%-ийн хүүтэй хагас жилийн хугацаатай ЗГҮЦ, жилийн 11.625%-ийн хүүтэй, нэг жилийн хугацаатай ЗГҮЦ арилжигдлаа. ЗГҮЦ-ны арилжааны үнийн дүн 9.5 тэрбум төгрөг байсан байна.
http://mse.mn/mn