by

Зарчим, давуу тал

Зарчим

 • Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг дээдэлж ажиллана;
 • Ёс зүйн өндөр хэм хэмжээг тогтоон дагаж, хууль тогтоомжийг чандлан мөрдөнө;
 • Хөрөнгө оруулалтын өгөөж, эрсдэлийн харьцааг зохистой түвшинд барьж ажиллана;
 • Сайн засаглал, ил тод байдлыг байгууллагын бүх түвшинд нэвтрүүлэн ажиллана;
 • Нээлттэй уян хатан бодлого баримталж, зах зээлийн мэдрэмжтэй, хурдан шуурхай ажиллахыг эрмэлзэнэ;
 • Шинийг нэвтрүүлж, манлайлах бодлогыг мөрдөж ажиллана;
 • Харилцагчийн үйлчилгээг дээд зэрэгт барих бодлогыг чандлан мөрдөнө;
 • Хамгийн хүчирхэг, мэргэжлийн, цомхон, үйл хэрэгтээ үнэнч хамт олныг бүрдүүлж ажиллах бөгөөд шинээр ажилд орох босгыг өндөрт тогтоож, ажлын байранд тавигдах шаардлага, хариуцлагыг чанд мөрдөнө.
 

Давуу тал

 • Өрсөлдөх чадвар, үр ашиг болон дэвшилтэт технологийг цогцлуулсан түншлэл;
 • Амжилттай хөрөнгө оруулалтын туршлага, ил тод засаглал,
 • Шинэ санаа, төслийг хэрэгжүүлэгч олон улсад танигдсан хамт олон;
 • Хөрөнгө оруулалтын тогтвортой өгөөж;
 • Зах зээлийн боломжийг хөрөнгийн үнэ цэнэ болгох туршлага;
 • Хөрөнгө оруулагч үндэстэн танигдсан брэнд;
 • Үндэсний хэмжээний цогц дэд бүтэц;
 • Энтрепренёр соёл.