by

ЗАРИМ ҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИУДЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОЛОО 2017-10-04


Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6.1.3, ҮЦЗЗТХ-ийн 30.1.2, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрийн тухай хуулийн 10.1.4 заалтыг тус тус үндэслэн гаргасан СЗХ-ны 2017 оны 9-р сарын 27-ны өдрийн 168 тоот тогтоолоор нэр бүхий 9-н үнэт цаасны компанийн үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйлажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгохоор болсон байна.
http://www.mse.mn