by

“Дэлхийн хамгийн нөлөө бүхий 500 CEO” жагсаалт 2015-12-25

500ceo