by

ДЭЛХИЙН БАНК: МОНГОЛЫН 2017 ОНЫ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТИЙН ТӨСӨӨЛЛИЙГ 2.8 ХУВИАР ҮНЭЛЛЭЭ 2017-10-04


Дэлхийн банк Монгол Улсын 2017 оны эдийн засгийн өсөлтийн төсөөллийг 2.8 хувиар үнэллээ. Харин 2018 онд 3.1 хувь, 2019 он болон түүнээс цааш долоон хувиас давах боломжой гэж тооцжээ. Өнгөрсөн онд тааруу үзүүлэлттэй байсан эдийн засаг сэргэсэн шалтгааныг уул уурхайн салбарын бүтээн байгуулалтыг дагасан гадаадын шууд хөрөнгө оруулалттай холбон тайлбарласан юм.
http://www.bloombergtv.mn