by

“ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ” ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО 2018-03-23


"Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2018 оны 3  дугаар сарын 07- н ы өдрийн № 03/04 тоот  тогтоолоор  компанийн  2017 оны цэвэр ашгийн дүнгээс нэгж хувьцаанд 56.64  төгрөгийн ногдол ашгийг хуваарилахаар шийдвэрлэлээ. Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн жагсаалтыг бүртгэлийн өдрийг    2018 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдрөөр тогтоож 2018 оны 07  дугаар сарын 02-ны өдрөөс эхлэн компанийн байран дээр тараахаар шийдвэрлэсэн байна.


https://www.news.mn/?id=273485