by

ГИШҮҮН ҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИУДЫН 2017 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ХУРААНГУЙ НИЙТЛЭГДЛЭЭ 2018-03-23


2017 оны санхүүгийн жилд "Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК-ийн нийт 58  гишүүн үнэт цаасны компаниудаас 21 нь ашигтай ажиллаж, 28 нь алдагдалтай ажилласан үзүүлэлттэй байна. Ашигтай ажилласан тус 21 компанийн тайлант үеийн цэвэр ашгийн нийт хэмжээ 3.05 тэрбум төгрөгт хүрсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 1.04 тэрбум төгрөгөөр өссөн үзүүлэлт болсон байна. http://mse.mn/mn/news/5122