by

ГЕРМЕС ЦЕНТР: ОРЛОГОО ТОГТВОРТОЙ БАЙЛГАХ БОДЛОГО БАРИМТЛАНА 2018-03-16


Гермес центр компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал 2018.03.06-ны өдөр хурдалдаж Компанийн хувьд өнгөрөгч онд 1.49 тэрбум төгрөгийн орлоготой ажилласан бөгөөд үндсэн үйл ажиллагаа болох түрээсийн орлогоос 1.33 тэрбум төгрөгийг олжээ. Энэ нь компанийн төлөвлөгөөнөөс 5%-иар давсан үзүүлэлт болов.Харин ашигт ажиллагааг харвал 715.4 сая төгрөгт хүрч, мөн л компанийн төлөвлөгөөг давуулан биелүүлсэн.


https://marketinfo.mn/news/detail/21824