by

ВАЛЮТЫН ХАНШ ӨСӨХИЙН ХЭРЭЭР ГАДААД ВАЛЮТЫН ХАДГАЛАМЖ НЭМЭГДЭЖ БАЙНА 2015-11-05

2015-11-3 Гадаад валютын хадгаламж 9 дүгээр сард өмнөх сараас 47 тэрбум төгрөгөөр буурсантай зэрэгцээд долларын ханш төгрөгийн эсрэг 0.25 хувиар буурч, шууд хамааралтайгаар хэлбэлзсэн байна. Харин энэ хугацаанд долларын ханш төгрөгийн эсрэг мөн л жилийн дотор 10.4 хувиар чангарчээ. Валютын ханш өсөхийн хэрээр гадаад валютын хадгаламж нэмэгдэж байгаа аж. 9 дүгээр сарын тайлангаар нийт хадгаламжийн 71.2 хувийг төгрөгийн, 28.8 хувийг валютын хадгаламж бүрдүүлж байна. www.bloombergtv.mn