by

“БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ” КОМПАНИЙН БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО 2017 ОНД 14.5 ХУВИАР ӨСЖЭЭ 2018-03-09


14.2 тэрбум төгрөгийн зах зээлийн үнэлгээтэй “Баянгол зочид буудал” компанийн борлуулалтын орлого 2017 онд 14.5 хувиар өсөж, 6.4 тэрбум төгрөг болсон байна. Харин тус компанийн тайлант үеийн цэвэр ашиг жилийн дүнгээр 23 хувиар буурч, 2.5 тэрбум төгрөг болжээ. “Баянгол зочид буудал” компани 22 жил хувьцаа эзэмшигчдэдээ хувь олгож байгааг Монголын Хөрөнгийн бирж мэдээлсэн юм.


http://www.bloombergtv.mn