by

Aрилжаа /AARD/

2020/06/12
 • Өмнөх өдрийн хаалт: 1,395.00
 • Нээлтийн ханш: 1,394.00
 • Хаалтын ханш: 1,350.00
 • Тухайн өдрийн VWAP: 1,350.29
 • Авах дээд үнэ: 1,336.00 x 20
 • Зарах доод үнэ: 1,394.00 x 124
 • Нийт хувьцааны тоо ширхэг: 28,614,263
 • Гаргасан хувьцааны тоо ширхэг: 28,614,263
 • Өдрийн хязгаар: 1,350.00 - 1,394.00
 • Арилжигдсан ширхэг: 906
 • Арилжааны үнийн дүн: 1,223,364.00
 • Хэлцлийн тоо: 4
 • 52 долоо хоног: 1,249.00 - 2,341.00
 • Зах зээлийн үнэлгээ: 38,629,255,050.00
 • ISIN: MN0AARD03260