by

Aрилжаа /AARD/

2020/12/10
 • Өмнөх өдрийн хаалт: 1,379.00
 • Нээлтийн ханш: 1,355.00
 • Хаалтын ханш: 1,380.00
 • Тухайн өдрийн VWAP: 1,363.19
 • Авах дээд үнэ: 1,360.00 x 30
 • Зарах доод үнэ: 1,380.00 x 1,432
 • Нийт хувьцааны тоо ширхэг: 28,614,263
 • Гаргасан хувьцааны тоо ширхэг: 28,614,263
 • Өдрийн хязгаар: 1,355.00 - 1,380.00
 • Арилжигдсан ширхэг: 298
 • Арилжааны үнийн дүн: 406,230.00
 • Хэлцлийн тоо: 6
 • 52 долоо хоног: 1,020.00 - 2,341.00
 • Зах зээлийн үнэлгээ: 38,629,255,050.00
 • ISIN: MN0AARD03260