by

Aрилжаа /AARD/

 • Өмнөх өдрийн хаалт: 1,397.00
 • Нээлтийн ханш: 1,395.00
 • Хаалтын ханш: 1,395.00
 • Тухайн өдрийн VWAP: 1,395.00
 • Авах дээд үнэ: 1,326.00 x 101
 • Зарах доод үнэ: 1,396.00 x 613
 • Нийт хувьцааны тоо ширхэг: 28,614,263
 • Гаргасан хувьцааны тоо ширхэг: 28,614,263
 • Өдрийн хязгаар: 1,395.00 - 1,396.00
 • Арилжигдсан ширхэг: 61,580
 • Арилжааны үнийн дүн: 85,904,211.00
 • Хэлцлийн тоо: 4
 • 52 долоо хоног: 576.15 - 2,341.00
 • Зах зээлийн үнэлгээ: 39,916,896,885.00
 • ISIN: MN0AARD03260