by

Ард Санхүүгийн Нэгдэл (Ард Холдингс гэх) шинэ хөрөнгө оруулагчдыг татан оруулж иржээ. 2015-12-07

ard__press_release_bruno_mon