by

Хувьцаа зарах захиалга

Энэхүү хувьцаа зарах захиалгыг зөвхөн Ард Секюритиз ҮЦК хүлээн авч баталгаажуулна.