by

АНУ БНХАУ-ЫН КОМПАНИУДЫН ТЕХНОЛОГИЙН САЛБАРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ ХЯЗГААРЛАХААР ТӨЛӨВЛӨЖ БАЙНА. 2018-03-30


Д о н а л ь д Т р а м п ы н З а с а г з а х и р г а а А Н У-ы н технологийн салбар дахь БНХАУ-ын хөрөнгө оруулалтыг хязгаарлахаар төлөвлөж байгаа талаар эх сурвалж мэдээллээ.Тодруулбал, АНУ-ын Сангийн яамны албаныхан БНХАУ-ы н компаниудын технологийн салбарын хөрөнгө оруулалтад хориг тавихаар ажиллаж байгаа юм байна.


http://bloombergtv.mn/