by

“АЙ ТҮҮЛС” ХХК НЭЭЛТТЭЙ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ БОЛЛОО 2017-10-03


"Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын А88 тоот тушаалаар “Айтүүлс” ХК-ийн нэг бүр нь 43 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий, нийт 34,452,124 ширхэг энгийн хувьцааг үнэт цаасны бүртгэлд бүртгэснийг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 173 тоот тогтоолоор нийт гаргасан хувьцааны 13,387,980 ширхгийг тус бүр 100 төгрөгийн үнээр нийтэд санал болгон худалдахыг зөвшөөрсөн байна.
http://www.mse.mn